นักศึกษาปี 3 สาขาวิศวะคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีฟุคุอิ มาดูศึกษาดูงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ(ฝ่ายมัธยม)

IMG 0452 copy

IMG 0453 copy

IMG 0455 copy

IMG 0456 copy

IMG 0457 copy

IMG 0458 copy

IMG 0459 copy