กลุ่มสาระฯ (คอมพิวเตอร์) แสดงความยินดี

นักเรียน ม.6 เอกคอมพิวเตอร์ คือ นายอภิชา จรรยาธนากร และนายโชติชัน วิจิตรแก้ว

ไปแข่งขันความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ ในงาน เปิดบ้านไอทีลาดกระบัง ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ เงินรางวัล 2000 บาท โล่ และโควต้าเข้าศึกษาต่อที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

IMG 0498

IMG 0494

IMG 0471

IMG 0473

IMG 0499