ประชุมใหญ่เอกคอมพิวเตอร์ 27.8.61

DSC00909

DSC00914

 DSC00915

 DSC00919

DSC00920

DSC00925

DSC00935