นักเรียนเอกคอมพิวเตอร์โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตรได้เข้าร่วมแข่งขัน #เล่าเรื่องเมืองไทยดังไกลทั่วโลก การแข่งขันสื่อผสม ในโครงการกล้าใหม่…ใฝ่รู้ ปี 13 ระดับมัธยมศึกษา หรือระดับ ปวช. ประกาศผล 30 ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบ Workshop การจัดทำสื่อผสมใน‪วันที่ 2-4‬ ‪พ.ย. นี้ ที่ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์หาดตะวันรอน พัทยา เพื่อจัดทำสื่อผสมเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศต่อไป
นักเรียนเอกคอมพิวเตอร์
1.นายปริญญา เติมกสิพาณิชย์ ม.4/7ก
2.น.ส.ธนพรรณ เรืองสุข ม.4/7ก
3.นายธนัช เมตตาจิต ม.4/7ก
 2112018 181103 0210
2112018 181103 0087
2112018 181103 0088
2112018 181103 0190
3112018 181103 0009
3112018 181103 0001