ซุ้มวิชาเอกคอมพิวเตอร์ในงาน การประชุมแนะแนวการศึกษาต่อและการเลือกวิชาเอกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงฝึกพลศึกษา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)

5806

45351685 2151231614896510 1080381061755568128 o

45358987 2151231488229856 1169638908892282880 o

45435781 2151231351563203 5413543098191970304 o

45541551 2151232861563052 5255401779582992384 o

45439924 2151228118230193 1819449323130191872 o

45398298 2151229261563412 6518465774875574272 o