นักเรียน ม.4 เอกคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมประกวดออกแบบ AC Line Sticker Contest 2018 133 ปี อัสสัมชัญวิชาการ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก
IMG 1880
wwwsdd
IMG 1875
IMG 1876