cb7b1f009e738b2e1e52a53e39735169a 20205497 190214 0041

บายเนียร์นักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2561

cb7b1f009e738b2e1e52a53e39735169a 20205497 190214 0048

cb7b1f009e738b2e1e52a53e39735169a 20205497 190214 0045

cb7b1f009e738b2e1e52a53e39735169a 20205497 190214 0049

 50872864 2272485112771159 7683988107938496512 o

1200px SWU Prasarnmit Demonstration School

51078286 2272485422771128 9209019226814152704 o

51105720 2272485292771141 5078138304499548160 o

51178918 2272485092771161 4349349003670847488 o

นักเรียนม.6 จัดโครงงาน โปรเจคจบการศึกษา ณ ห้องประชุม2 อาคาร วิทยวิโรฒ

cb7b1f009e738b2e1e52a53e39735169a 20030074 190214 0004

นักเรียนเอกคอมพิวเตอร์ศึกษาดูงาน บริษัทบิท สตูดิโอ ผู้รวมเทคโนโลยีและครีเอทีฟดีไซน์ ผู้สร้างสรรค์ประสบการณ์ที่สนุกสนาน ด้วยการพัฒนา เทคโนโลยีอินเตอร์แอคทีฟ หลากหลายรูปแบบ สวนสนุกดิจิทัลอินเตอร์แอคทีฟ ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานไม่รู้เบื่อรวม​ 10 สเตชั่น 

cb7b1f009e738b2e1e52a53e39735169a 20030074 190214 0018

cb7b1f009e738b2e1e52a53e39735169a 20030074 190214 0023

cb7b1f009e738b2e1e52a53e39735169a 20030074 190214 0060

cb7b1f009e738b2e1e52a53e39735169a 20030074 190214 0064

cb7b1f009e738b2e1e52a53e39735169a 20030074 190214 0010

cb7b1f009e738b2e1e52a53e39735169a 20030074 190214 0039

cb7b1f009e738b2e1e52a53e39735169a 20030074 190214 0053

cb7b1f009e738b2e1e52a53e39735169a 20030074 190214 0033

cb7b1f009e738b2e1e52a53e39735169a 20030074 190214 0070

นักเรียนเอกคอมพิวเตอร์โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตรได้เข้าร่วมแข่งขัน สื่อผสม "เล่าเรื่องเมืองไทยดังไกลทั่วโลก" การแข่งขันสื่อผสม ในโครงการกล้าใหม่…ใฝ่รู้ ปี 13 ระดับมัธยมศึกษา หรือระดับ ปวช. รอบชิงชนะเลิศ การนำเสนอสื่อผสมใน‪วันที่ 13-14‬ ‪ธ.ค. 2561 ที่ธนาคารไทยพาณิชย์

สื่อผสมของนักเรียน จะต้องมีเนื้อหาที่นำเสนอเรื่องราวของท้องถิ่นตนเองเกี่ยวกับ
1) นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
2) แหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ‑งแวดล้อม
3) ภูมิปัญญาท้องถิ่น (อาหาร หรือ ผลิตภัณฑ์)
4) คุณภาพชีวิต หรือ Life Style
5) วิถีไทย ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม
อย่างน้อย 1 หัวข้อ ค่ะ โดยมีเวลานำเสนอและตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการทีมละ 10 นาที

นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน

1.นายปริญญา เติมกสิพาณิชย์ ม.4/7ก
2.น.ส.ธนพรรณ เรืองสุข ม.4/7ก
3.นายธนัช เมตตาจิต ม.4/7ก
25611214 181215 0288
25611214 181215 0196
25611214 181215 0312
25611214 181215 0006
25611214 181215 0105
25611214 181215 0107