ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 4 มิ.ย. 2564)

ตารางเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ตารางเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ตารางเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ตารางเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ตารางเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (แก้ตารางเอกฝรั่งเศส และ เอกอาหาร)

ตารางเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6