งาน Have your say at the united nations

ไม่มีหมวดหมู่
วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 นักเรียนเอกดนตรีงาน ไปร่วมงาน Have your say at the united nations จัดที่ห้างเอสพลานาด ธีมงานคือการส ารวจความคิดของเยาวชนเพื่อวางแนวทางในการพัฒนาโลกในอนาคตให้ตอบสนองความต้องการจริงของคนรุ่นใหม่ คือ นักเรียนเราไปในฐานะจิตอาสาเล่นดนตรีเปิดงาน วงที่ไปเป็นวงป๊อปออเคสตร้า เล่นเพลง Bird song, โลกสวยด้วยมือเรา, Heal the world และ Happy