คณะอาจารย์เข้าร่วมอบรมพัฒนาครูแกนนำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์

คณะอาจารย์เข้าร่วมอบรมพัฒนาครูแกนนำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์

ในระดับมัธยมตอนต้นและมัธยมตอนปลาย

คณะอาจารย์เข้าร่วมอบรมพัฒนาครูแกนนำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์  ในระดับมัธยมตอนต้นและมัธยมตอนปลาย ณ มหาวิทยาลัยบูรพา อำเภอบางเสน จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันทที่ 15-26 ธันวาคม 2561 และ ระหว่างวันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2561 โดยคณะอาจาย์ที่เข้าร่วมการอบรมได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองว่าเป็น ครูแกนนำนำดีเด่นในการอบรม

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider