admin_fai

คณะอาจารย์เข้าร่วมอบรมพัฒนาครูแกนนำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์

คณะอาจารย์เข้าร่วมอบรมพัฒนาครูแกนนำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์

คณะอาจารย์เข้าร่วมอบรมพัฒนาครูแกนนำด้านวิทยาศาสตร์และเท […]

การประชุมรับคำแนะนำเกี่ยวกับหลักสูตรพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ (FAI)

การประชุมรับคำแนะนำเกี่ยวกับหลักสูตรพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ (FAI)

การประชุมรับคำแนะนำเกี่ยวกับหลักสูตรพื้นฐานปัญญาประดิษฐ […]