ข่าวสารแนะนํา

สำหรับนักเรียนม.3 ปีการศึกษา 2560

เกณฑ์การพิจารณาเลือกวิชาเอก ม.3 ขึ้นชั้น ม.4 และ

วิชาที่ใช้สอบคัดเลือกวิชาเอกต่างๆ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะที่สอดคล้องกับวิชาเอก

คณะที่สอดคล้องกับวิชาเอกต่างๆ ของ

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
สำหรับนักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ TCAS ปี 2561

รอบที่ 1

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
โครงสร้างหลักสูตร ม.ปลาย

โครงสร้างหลักสูตร ม.ปลาย ของ โรงเรียนสาธิตฯ

สำหรับนักเรียนชั้น ม.3

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดตามผล นักเรียน ม.3 และ ม.6

รายงานการติดตามการศึกษาต่อนักเรียน ม.3 และ ม.6

ปีการศึกษา 2558

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Gallery