previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

การเข้าอบรมการใช้เครื่องคิดเลข CASIO ของนักเรียนชั้นม.4 วิชาเอกคณิตศาสตร์(MA) และวิชาเอกคณิตศาสตร์-วิศวะ(ME) ปี 2563

ผลการเข้าศึกษาต่อของนักเรียนวิชาเอกคณิตศาสตร์ ปี 2563

การบรรยาย The Asian Conference on Education ณ ประเทศญี่ปุ่น

อาจารย์เกษชุดา เพียรนุเคราะห์ชน ได้รับการคัดเลือกงานวิจัยและบรรยายที่งาน
The Asian Conference on Education ณ ประเทศญี่ปุ่น

ผลการเข้าศึกษาต่อของนักเรียนวิชาเอกคณิตศาสตร์ ปี 2562

ผลการเข้าศึกษาต่อของนักเรียนวิชาเอกคณิตศาสตร์ ปี 2561