previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

ผลการเข้าศึกษาต่อของนักเรียนวิชาเอกคณิตศาสตร์ ปี 2563

การบรรยาย The Asian Conference on Education ณ ประเทศญี่ปุ่น

อาจารย์เกษชุดา เพียรนุเคราะห์ชน ได้รับการคัดเลือกงานวิจัยและบรรยายที่งาน
The Asian Conference on Education ณ ประเทศญี่ปุ่น

ผลการเข้าศึกษาต่อของนักเรียนวิชาเอกคณิตศาสตร์ ปี 2562

ผลการเข้าศึกษาต่อของนักเรียนวิชาเอกคณิตศาสตร์ ปี 2561