ข่าวประชาสัมพันธ์

                                                                                                                                                                    หน้าถัดไป

 

ภาพบรรยากาศการสอบปฏิบัติเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สาขาวิชาเอกศิลปะการแสดงและภาษาเพื่อการสื่อสาร ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) 

 

ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สาขาวิชาเอกศิลปะการแสดงและภาษาเพื่อการสื่อสาร ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)

 

ภาพบรรยากาศการสอบความสามารถพิเศษทางนาฏศิลป์ไทย โขน ละคร เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ร่วมกับ คณะอาจารย์เเละนักเรียนหมวดวิชาเอกศิลปะการเเสดงจัดการแสดงเต้นเพื่อขั้นการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลเนื่องในการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลลีกส์

 

ทีม ขิงดอง คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการเเข่งขัน SG Cover & Street Dance Competition 2020

                                                                                                                                                                  หน้าถัดไป