ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีปิดเทศกาล Sixth Round of the International Drums and Traditional Arts Festival ณกรุงไคโร ประเทศอียิปต์

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

ร่วมกับ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายมัธยมยม)

ได้นำคณะครูและคณะนักเรียนวิชาเอกศิลปะการเเสดง ดุริยางคศิลป์

เข้าร่วมเผยเเพร่วัฒนธรรมจัดทำการเเสดงนาฏศิลป์และดนตรีไทยเนื่องในงาน

พิธีปิดเทศกาล Sixth Round of the International Drums and Traditional Arts Festival

วันที่ 20 – 26 เมษายน 2561

ณ กรุงไคโร ประเทศอียิปต์

 

 

การแสดงระบำมิตรไมตรีญี่ปุ่น ไทย เนื่องในงานอวยพรครบรอบ 5 ปี ศูนย์ภาคพื้นอาเซียน มหาวิทยาลัยฟุคุอิ

คณะครูและคณะนักเรียนวิชาเอกศิลปะการเเสดง

ร่วมกับ

คณะครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)

ได้นำคณะนักเรียนเข้าร่วมการทำแสดงนาฏศิลป์

ชุดระบำมิตรไมตรีญี่ปุ่น ไทย

เนื่องในงานอวยพรครบรอบ 5 ปี

ศูนย์ภาคพื้นอาเซี่ยน มหาวิทยาลัยฟุคุอิ

วันที่ 20 เมษา 2561

ณ โรงเเรม Marriott Hotel Sukhumvit

ร้องรำทำเพลง ประสานมิตรภรมย์(ครั้งที่ ๔)

คณะครูเเละนักเรียนหมวดวิชาเอกศิลปการเเสดง

ได้เข้าร่วมจัดทำการเเสดงเนื่องในงาน ร้องรำทำเพลง

ประสานมิตรภรมย์(ครั้งที่ ๔)

ในวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

    ณ โถงวิทยวิทยวิโรฒ

       โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)

ภาพบรรยากาศการสอบปฏิบัติเพื่อคัดเลือกนักเรียกภายนอกเข้าศึกษาในสาขาวิชาเอกศิลปการแสดง ม.4 ปีการศึกษา 2561

การสอบปฏิบัติเพื่อคัดเลือกนักเรียกภายนอกเข้าศึกษาในสาขาวิชาเอกศิลปการแสดง ม.4 ปีการศึกษา 2561
วันที่ 24 มีนาคม 2561
ห้องนาฏศิลป์ไทย อาคารเฉลิมพระเกียรติ์
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)

 

ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักเรียกภายนอกเข้าศึกษาในสาขาวิชาเอกศิลปการแสดง ม.4

ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักเรียกภายนอกเข้าศึกษาในสาขาวิชาเอกศิลปการแสดง ม.4

วันที่ 20 มีนาคม 2561
ห้องนาฏศิลป์ไทย อาคารเฉลิมพระเกียรติ์
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)

ภาพบรรยากาศการสอบปฏิบัติความสามารถพิเศษทางนาฏศิลป์ไทย(โขน)เพื่อคัดเลือกนักเรียกภายนอกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ปีการศึกษา 2561

ภาพบรรยากาศการสอบปฏิบัติความสามารถพิเศษทางนาฏศิลป์ไทย(โขน)

เพื่อคัดเลือกนักเรียกภายนอกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ห้องนาฏศิลป์ไทย อาคารเฉลิมพระเกียรติ์
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)

 

โขน ตอน ยกรบ เนื่องในงานเลี้ยงต้อนรับอาจารย์ที่ปรึกษาชาวไทย ชาวต่างชาติ และผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

คณะครูวิชาเอกศิลปะการเเสดง ดุริยางคศิลป์

เเละ คณะนักเรียน

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)

ทำการแสดงโขน ตอน ยกรบ

เนื่องในงานเลี้ยงต้อนรับอาจารย์ที่ปรึกษาชาวไทย

ชาวต่างชาติ และผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชน

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

 

เปิดบ้านวิชาการ แนะแนวทางศึกษาต่อ สำหรับผู้ปกครองเเละนักเรียน

คณะครูวิชาและนักเรียนวิชาเอกศิลปะการเเสดง

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)เข้าร่วมจัดซุ้ม

บริการวิชาการ เอกศิลปะการเเสดง

เนื่องในงาน

เปิดบ้านวิชาการ แนะแนวทางศึกษาต่อ

สำหรับผู้ปกครองเเละนักเรียน

วันที่ 21 มกราคม 2561

ณ โถงวิทยวิทยวิโรฒ

       โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)

 

การแสดงงานสาธิตประสานมิตรวิชาการ Show Shine Challenge

คณะครูวิชาเอกศิลปะการเเสดง ดุริยางคศิลป์  

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)

ได้นำคณะนักเรียนเข้าร่วมการขับร้องเพลงลูกทุ่ง

เเละการเเสดงนาฏศิลป์ไทย ชุดระบำอยุธยา

เนื่องในงาน

งานสาธิตประสานมิตรวิชาการ Show Shine Challenge

วันที่ 12 มกราคม 2561

ณ โถงวิทยวิทยวิโรฒ

       โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)

 

การแสดงพิธีเปิดสาธิตประสานมิตรวิชาการ Show Shine Challenge

คณะครูและคณะนักเรียนวิชาเอกศิลปะการเเสดง

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)

ได้นำคณะนักเรียนเข้าร่วมการแสดงพิธีเปิด

งานสาธิตประสานมิตรวิชาการ Show Shine Challenge

วันที่ 11 มกราคม 2561

ณ โถงวิทยวิทยวิโรฒ

       โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)

 

การประกวดลูกทุ่ง ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

คณะครูวิชาเอกศิลปะการเเสดง ดุริยางคศิลป์  

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)

ได้นำคณะนักเรียนเข้าร่วมการประกวดลูกทุ่ง

ชิงถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

ณ โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน

8 มกราคม 2561

 

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ระดับชั้นม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับ1 (เหรียญทอง) สพม เขต2 กลุ่ม1

ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียน

ตัวนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ไทย โขน ละคร

และนักเรียนวิชาเพิ่มเติมเลือกนาฏศิลป์ไทย โขน ละคร

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง(เหรียญทอง) สพม เขต2 กลุ่ม 1

 การประกวดรำวงมาตรฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

โรงเรียนศรีพฤฒา

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน  2560

 

การเเสดงพื้นบ้านเพลงเรือเนื่องในงานลอยกระทง

คณะครูวิชาเอกศิลปะการเเสดง ดุริยางคศิลป์

 

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)

ทำการเเสดงพื้นบ้าน เพลงเรือ

ณ โรงยิม อาคารเฉลิมพระเกียรติ

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)

เนื่องในงานเเสดงวันลอยกระทง

 

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560

 

งานรำอวยพรเกษียณอายุอาจารย์

คณะครูเเละนักเรียนสาขาวิชาเอกศิลปะการเเสดง

ร่วมกันจัดทำชุดการเเสดง รำอวยพรเกีษยณอายุอาจารย์

ณ ห้องเเกรนด์บอลรูม

โรงเเรมเชอราตัน เเกรนด์ สุขุมวิท

วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560

 

โขนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “กระบี่สืบมรรคา อสุราพ่ายฤทธี พระจักรีคืนนคร” แสดงโดยคณะนักเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

โขนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบาทพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

คณะครูวิชาเอกศิลปะการเเสดง ดุริยางคศิลป์ เเละ คณะนักเรียน

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)

ทำการเเสดงโขน ชุด

กระบี่สืบมรรคา อสุราพ่ายฤทธี พระจักรีคืนนคร

เนื่องในงานเเสดง

โขนเฉลิมพระเกียรติ์พระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ

ในวันเสาร์ที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมเเห่งประเทศไทย