ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

เรื่องวันที่ประกาศงบประมาณโครงการ(บาท)สถานะโครงการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยวิธีคัดเลือก13/06/2562763,800.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ กาวแท่ง UHU 21g. #189 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/05/25621,440.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ กุญแจทองเหลือง #264 38 มิล จำนวน 2 โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/05/25622,900.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ชุดแฮนเดิลก๊อกน้ำ รุ่น A2400 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/05/256222,277.40สิ้นสุดดำเนินการ
จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 43 รายการ ได้แก่ หัวแร้งแช่ด้ามพลาสติก 40 W. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/05/2562466,685.85สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ ได้แก่ กระดาษทิสชู่กล่อง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13/05/25621,348.20สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมจักรเย็บผ้า Brother รุ่น GS-2700 จำนวน 7 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13/05/25626,152.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 3 รายการ ได้แก่ เบคอนสไลด์ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13/05/25629,309.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ปลาหมึกบั้งลาย ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13/05/25629,465.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ ปลาดอรี่หั่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13/05/256215,860.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 16 รายกา ได้แก่ หอมใหญ่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13/05/256219,105.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 13 รายการ ได้แก่ ไส้กรอก 4" ลอก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13/05/256219,581.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ เห็ดหอมไส้กุ้ง ฯลฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง13/05/256237,075.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ สะโพกไก่หั่นสี่เหลี่ยม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13/05/256239,770.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ปืนยิงซิลิโคน EAGLE ONE ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/05/25623,840.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ เชดด้าชีสสไลด์ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/05/25629,683.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 20 รายการ ได้แก่ เห็ดฟาง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/05/256212,880.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์ HP 79A BLACK LESERJET TONER CARTRIDGE จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/05/25622,113.25สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ อะแดปเตอร์ 120W, 100-240 Vac, 3P จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/05/25623,798.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 3 รายการ ได้แก่ เกล็ดขนมปัง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/05/25626,484.20สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 14 รายการ ได้แก่ ต้นหอม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/05/256213,387.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 18 รายการ ได้แก่ หมูเด้ง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/05/256218,094.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 9 รายการ ได้แก่ ผักโขมแช่แข็ง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/05/256219,670.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ หมูสันนอก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/05/256234,575.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ โซดาไฟ จำนวน 5 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/05/2562300.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้าง ซ่อมเครื่องถ่านเอกสาร Canon IR2525 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/05/25626,955.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 9 รายการ ได้แก่ เส้นรายอน ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/05/25627,238.55สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 3 รายการ ได้แก่ สะโพกไก่หั่นสี่เหลี่ยม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/05/25627,384.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ ปลาดอรี่หั่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/05/256214,780.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 13 รายการ ได้แก่ ข้าวคั่ว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/05/256215,007.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 31 รายการ ได้แก่ คะน้าฮ่องกง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/05/256221,405.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 27 รายการ ได้แก่ น้ำตาลทรายขาว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/05/256236,389.63สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ถ่าน Panasonic Alkaline AA ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/05/25626,420.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์ HP LaserJet P1006 Black Cartridge จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/05/25622,600.10สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ Mondi Color Copy Paper 250 แกรม A4 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/04/25628,955.90สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 15 รายการ ได้แก่ ปากกาควอนตั้ม 007 ฮิตซ์ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30/04/256221,474.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ ลวดเย็บกระดาษ Max No.10-1M ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29/04/25621,079.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 4 รายาร ได้แก่ หมึกพิมพ์ HP 564 BLACK INK CARTRIDGE ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29/04/25622,045.84สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ ได้แก่ แก๊ส 48 กิโลกรัม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29/04/25622,649.99สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ สีน้ำมัน HIGH WAY สีขาว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29/04/256221,828.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ถ่าน Panasonic Alkaline AA จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29/04/2562642.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ PP Board 65x122 cm. หนา 3 mm. คละสี จำนวน 20 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29/04/2562900.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ ฝาแฮนดี้ 2x4 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29/04/256215,740.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ หมึกพิมพ์ HP 79A จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/04/25622,113.25สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ นิตยสารประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ได้แก่ มวยโลก 1 ฉบับ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/04/25622,955.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ตะปูเข็ม 1" ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/04/25623,070.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ กล่องหูหิ้วขนาด 14x20.5x10 ซ.ม. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/04/25623,884.10สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ ไข่แดง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/04/25629,900.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ ปลาหมึกไข่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/04/256212,060.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 13 รายการ ได้แก่ มันฝรั่ง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/04/256214,730.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ หมึกเครื่องพิมพ์สำเนา Kyocera Toner TK-8339 "K" ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/04/256215,033.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 20 รายการ ได้แก่ มันฝรั่ง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/04/256215,537.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 7 รายการ ได้แก่ น้ำยาเคลือบเงาพื้น ขนาด 20 ลิตร ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/04/256225,305.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 9 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ HP TONER 410A BLACK ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/04/256227,843.54สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ หมึกพิมพ์ จำนวน 8 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ HP TONER 410 A BLACK ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/04/256249,685.45สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ตะกร้าหูหิ้ว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/04/25622,400.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 16 รายการ ได้แก่ เทป 2 หน้า #22A 24 มม. x 10 หลา ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/04/25626,539.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 22 รายการ ได้แก่ ซองขาว เบอร์ 9/125 AA ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/04/256210,117.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 18 รายการ ได้แก่ ยอดมะระ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/04/256213,237.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ น้ำมันพืช ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/04/256214,198.90สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 12 รายการ ได้แก่ อกไก่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/04/256215,560.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 11 รายการ ได้แก่ มันไก่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/04/256215,959.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ ไส้กรอกชูบริค ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/04/256219,928.75สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 32 รายการ ได้แก่ ขิงอ่อน ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/04/256220,975.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ เครื่องแกงกระหรี่ญี่ปุ่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/04/256221,464.20สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 15 รายการ ได้แก่ กรอบ T-STAND แนวนอน A4 #HTS-A4 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/04/256223,289.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 17 รายการ ได้แก่ มอสซาเรล่าชีสขูด ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/04/256225,722.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ น้ำยาล้างมือ จำนวน 2 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/04/2562280.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแผ่นลามิเนท TD9201AB จำนวน 50 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23/04/256220,330.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ ปลาดอรี่หั่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/04/25623,005.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ ได้แก่ กระดาษทิชชู่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/04/25626,409.30สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 20 รายการ ได้แก่ กะปิ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/04/25629,370.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ผักโขมแช่แข็ง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/04/25629,900.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ กุ้งแห้ง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/04/256210,440.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 3 รายการ ได้แก่ มันฝรั่งพันกุ้ง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/04/256211,866.30สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ ไก่คาราเกะ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/04/256214,011.65สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 14 รายการ ได้แก่ ขิงอ่อน ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/04/256214,163.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ปลาดอรี่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/04/256214,220.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ถังขยะฝาแกว่ง NO.561 สีขาว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/04/256214,445.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ชีสบอล ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/04/256214,712.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 23 รายการ ได้แก่ บล็อคโคลี่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/04/256217,710.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 17 รายการ ได้แก่ ขนมปังฟาร์มเฮ้าส์ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/04/256217,035.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 17 รายการ ได้แก่ กระเพาะปลาแห้ง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/04/256217,170.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ นมสด 5 ลิตร ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/04/256223,726.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 11 รายการ ได้แก่ กานพลู ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/04/256224,005.45สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ สายชำระ HANG ชุปโคเมี่ยม SS02CR ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/04/256227,820.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 17 รายการ ได้แก่ ขนมปังฮอทดอก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/04/256235,663.10สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเบเกอรี่ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ เค้กกล้วยหอม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18/04/25623,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเบเกอรี่ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ มัฟฟินชอคชิพ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18/04/25624,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เบเกอรี่ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ เค้กลูกตาล ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18/04/25625,200.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เบเกอรี่ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ทาร์ตอัลมอนด์ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18/04/25625,200.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เบเกอรี่ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ เค้กวนิลา ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18/04/25625,400.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเบเกอรี่ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ เค้กท๊อฟฟี่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18/04/25626,200.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ สายชำระ HANG ชุปโคเมี่ยม SS02CR ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18/04/256230,495.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ไม้อัดยาง 20 มิล จำนวน 30 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18/04/256262,595.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ น้ำยาล้างจาน ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/04/25621,030.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ ไม้พันสำลี ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/04/25622,820.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ HP 564XL CYAN INK CARTRIDGE ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/04/25623,755.70สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ขวดวัดปริมาตร 250 ซีซี จุกพลาสติก Class A ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเเจาะจง10/04/25626,720.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ อุปกรณ์แปลงสัญญาณ Orico 25UTS Cable SATA TO USB จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/04/2562749.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ หมึกพิมพ์ HP 26A Black Original Laserjet จำนวน 3 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/04/256212,117.75สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Canon C-EXV35 จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10/04/25626,848.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 10 รายการ ได้แก่ ปากกาควอนตั้ม 007 ฮิตซ์ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/04/25621,565.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ สติ๊กเกอร์ตีเส้นพื้น PVC 2 นิ้ว สีเหลืองดำ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/04/2562480.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ รีโมทพรีเซนต์ไร้สาย Logitech จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04/04/25624,055.30สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ Potassium bicarbonate , Extra pure 500g (LOBA) จำนวน 3 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/04/25622,550.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมลิฟต์โดยสาร ตัวซ้าย อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/04/256287,740.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ขันเงิน ขนาด 11 นิ้ว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง02/04/25623,440.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อปลาดอรี่หั่น จำนวน 15 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/04/25621,800.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ สนามแข่งขัน WRO 2019 จำนวน 2 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/04/25623,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ ได้แก่ แก๊ส 48 กิโลกรัม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/04/25623,405.99สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 9 รายการ ได้แก่ ผักโขมแช่แข็ง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/04/25629,335.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนน 5 รายการ ได้แก่ กุ้งผ่าผีเสื้อชุบเกล็ดขนมปัง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/04/256213,075.40สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 16 รายการ ได้แก่ ขนมปังฮอทดก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/04/256216,955.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 34 รายการ ได้แก่ บะหมี่เส้นแบน ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/04/256217,595.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ น่องไก่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/04/256222,225.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ หมึกเคร่องพิมพ์ Canon ink black 810 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/04/256224,669.92สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ ไส้กรอกไก่ฮอทดอก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/04/256225,797.70สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 17 รายการ ได้แก่ ลูกชิ้นหมู ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/04/256229,738.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ แปรงถูพื้นด้ามยาว จำนวน 5 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/04/2562475.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ ได้แก่ น้ำยาทำความสะอาดครัว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/04/2562630.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ หนังสือ 70 รายการ ได้แก่ 1001 COMICS YOU MUST REFORE YOU DIE ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27/03/256231,936.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ชอล์กไร้ฝุ่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27/03/256273,830.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 22 รายการ ได้แก่ แฟ้มสันกว้าง ตราช้าง #120F สีดำ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/03/25625,800.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 2 รายการ ได้แก่ เบคอนสไลด์ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/03/25625,852.90สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เบเกอรี่ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ เค้กคัสตาร์ด ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/03/25626,200.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ กาพ่นสี ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/03/256213,305.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ เหล็กฉาบ 1"x2 มิล x 6 ม. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/03/256215,247.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 9 รายการ ได้แก่ เห็ดแชมปิญองสไลด์ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/03/256216,395.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ไข่ไก่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/03/256235,083.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ ตรายางขนาด 10x25 มม. ตรวจสอบแล้ว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/03/2562490.01สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ หมึกพิมพ์ HP 79A BLACK LESERJET TONER CARTRIDGE จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/03/25624,226.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 14 รายการ ได้แก่ เครื่องยาจีน ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/03/256213,260.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 30 รายการ ได้แก่ กะทิ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/03/256222,160.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ ถังน้ำพลาสติก (ไม่มีฝา) สีขาว No.309 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/03/256223,946.60สิ้นสุดดำเนินการ
จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 16 รายการ ได้แก่ เส้นสปาเก็ตตี้หมึกดำ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/03/256228,176.31สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ข้าวหอมมะลิคัดพิเศษ จำนวน 2,600 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/03/256291,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ หนังสือพิมพ์-นิตยสารประจำเดือน เมษายน 2562 จำนวน 1 เดือน ได้แก่ ไทยรัฐรายวัน ๆ ละ 3 ฉบับ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/03/25626,165.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ น้ำยาถูพื้น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/03/25629,020.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ ได้แก่ กล่องข้าวสองช่อง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/03/25627,360.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 9 รายการ ได้แก่ ตรายางขนาด 45x45 มม. โลโก้ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/03/25621,460.03สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ หมึกพิมพ์ HP Laserjet P1102/P1102w จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/03/25622,589.40สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์ HP Laserjet P1102/P1102w จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/03/25622,589.40สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ตะกร้า รุ่น 5928 จำนวน 12 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/03/25622,880.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ กระทะเทฟล่อน ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/03/25626,765.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ กะหล่ำปลี ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/03/256211,297.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 17 รายการ ได้แก่ หอมแดง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/03/256214,405.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 15 รายการ ได้แก่ เห็ดเข็มทอง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/03/256215,730.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 20 รายการ ได้แก่ ตะไคร้ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/03/256218,404.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 39 รายการ ได้แก่ น้ำปลาซอง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/03/256233,525.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ ได้แก่ กระดาษทิสชู่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/03/25621,444.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ซี่โครงหมูอ่อนสับใหญ่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/03/25623,720.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ไอศกรีมวอลล์ จำนวน 8 รายการ ได้แก่ แพดเดิลป๊อป แท่งฟรุ๊ตตี้ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/03/25625,909.93สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 3 รายการ ได้แก่ สะโพกไก่เลาะกระดูก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/03/25627,800.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ หมูสันในทั้งเส้น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/03/25628,325.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อไอศกรีมวอลล์ จำนวน 9 รายการ ได้แก่ คอร์นคลาสติก คุกกี้ครีม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/03/25629,118.99สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ ไข่ไก่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/03/256210,884.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ สับปะรดกระป๋อง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/03/256213,615.75สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ เบคอนสไลด์ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/03/256214,883.70สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ ข้าวโพด ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/03/256215,012.10สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 13 รายการ ได้แก่ สาหร่ายห่อข้าว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/03/256219,768.25สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ ปลาแซลม่อน ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/03/256235,530.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 17 รายการ ได้แก่ ซอสมะเขือเทศถุง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/03/256236,649.64สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ น้ำยาซักผ้าขาว จำนวน 1 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/03/256285.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ชุดไขควง BOSEH 26EA จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/03/2562695.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ หมึกพิมพ์ HP 79A BLACK LASERLET TONER CARTRIDGE จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/03/25622,113.25สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแก๊ส 48 กิโลกรัม จำนวน 2 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/03/25622,470.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ หมึกพิมพ์ HP Laserjet P1102/P1102w จำนวน 1 กล่อง19/03/25622,589.40สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ หมึกพิมพ์ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ HP TONER410A BLACK ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19/03/256248,808.05สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ จำนวน 53 รายการ 18/03/2562170,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ จำนวน 706 รายการ 18/03/2562600,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ เรซิ่นหล่อใส 024A ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18/03/25622,020.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ปกพลาสติก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18/03/25625,490.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ อะแดปเตอร์ MHL to HDMI Samsung S4 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18/03/25625,885.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 15 รายการ ได้แก่ ปากกาไวท์บอร์ด Stabilo 641/41 สีน้ำเงิน ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18/03/25629,915.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ ได้แก่ หัวแลน CAT6 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18/03/256222,855.20สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ EPSON รุ่น AC9200 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/03/25623,745.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ฟอยล์หุ้มอาหาร ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/03/25621,974.15สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ ได้แก่ ถุงพลาสติก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/03/25626,970.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ หมูหั่นสี่เหลี่ยม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/03/25627,430.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ กุ้งสดแกะไว้หางผ่าหลัง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/03/25629,310.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ อัชบราวน์ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/03/256210,635.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ หมูบดละเอรยด ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/03/256211,995.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ ทอดมันกุ้ง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/03/256212,187.30สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 7 รายการ ได้แก่ ชุดรางไฟ LED PHILIPS BN010C 1X9W ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/03/256213,060.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ สันในไก่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/03/256213,109.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 17 รายการ ได้แก่ หอมแดง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/03/256213,750.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 3 รายการ ได้แก่ เสี่ยวหลงเป่า ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/03/256213,952.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 14 รายการ ได้แก่ หมูเด้ง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/03/256214,660.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 16 รายการ ได้แก่ ฮะเก๋า ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/03/256216,338.90สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ ปลาหมึกยัดไส้ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/03/256218,835.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 26 รายการ ได้แก่ พริกฝรั่งเขียว แดง เหลือง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/03/256218,945.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 15 รายการ ได้แก่ เกล็ดขนมปัง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/03/256219,651.62สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 29 รายการ ได้แก่ ข้าวโพดสวิส ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/03/256221,400.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 19 รายการ ได้แก่ เนื้อสันในทั้งเส้น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/03/256224,898.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ผงถ่านไม้ (ชาร์โคล) 150 กรัม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13/03/25623,750.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ หมึกเครื่องพิมพ์สำเนา Kyocera Toner TK-8339 "K" ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13/03/256215,033.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อปากกาควอนตั้ม 007 ฮิตซ์ จำนวน 1 กระป๋อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/03/2562175.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ ได้แก่ แก๊ส 48 กิโลกรัม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/03/25623,226.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อปลั๊กแปลง 4 in 1 จำนวน 10 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/03/25623,745.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ไอศกรีมวอลล์ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ แพดเดิบป๊อป โอวัลตินแท่ง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/03/25624,308.43สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ 12 V. จำนวน 10 ก้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/03/25629,095.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ สายสัญญาณเสียง หัว KS3PC-AUTO 2AX3M 30 เมตร ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/03/256221,218.10สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ หมึกพิมพ์ HP TONER 126A สีดำ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/03/256224,347.85สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ ถุงมือซอฟบอล 11 นิ้ว ข้างซ้าย ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/03/256259,080.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ หมึกเครื่องอัดสำเนา GD9630 สีดำ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/03/256278,645.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 11 รายการ ได้แก่ สับปะรดเปรี้ยว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/03/25621,307.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ถ่าน Panasonic Alkaline AAA จำนวน 2 โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/03/25623,210.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 16 รายการ ได้แก่ เครื่องต้มยำ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/03/25624,777.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ ปลาดอรี่หั่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/03/25625,420.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 3 รายการ ได้แก่ เฟรนฟรายหยักเส้นใหญ่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/03/25626,462.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ เบคอนสไลด์ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/03/25629,121.75สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ไก่สะโพกเลาะกระดูก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/03/256210,450.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 19 รายการ ได้แก่ เส้นหมี่ซั่ว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/03/256210,720.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 9 รายการ ได้แก่ กุ้งแห้ง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/03/256211,975.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 13 รายการ ได้แก ใบขึ้นช่าย ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/03/256213,515.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 36 รายการ ได้แก่ คะน้าฮ่องกง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/03/256214,507.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ไก่ห่อสาหร่าย ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/03/256214,915.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ แฮมก้อน ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/03/256218,671.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ชิกูว่าชุปเกล็ดขนมปังไส้ชีส ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/03/256218,725.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 10 รายการ ได้แก่ ปลาหมึกหั่นวง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/03/256219,165.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 11 รายการ ได้แก่ ปลาดอรี่หั่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/03/256228,545.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ หนังสือแบบเรียน จำนวน 61 รายการ โดยวิธีคัดเลือก06/03/25621,762,125.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ ได้แก่ ซองขาว 125 แกรม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05/03/25621,584.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษ A3 80 แกรม จำนวน 20 รีม และ กระดาษ F14 80 แกรม จำนวน 30 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05/03/25629,416.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ 17 รายการ ได้แก่ แฟ้มสันกว้าง ตราช้าง สีดำ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05/03/256211,506.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเบเกอรี่ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ เค้กกล้วยหอม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/03/25625,200.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเบเกอรี่ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ชอคบอล ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/03/25623,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อลูกแม็คเย็บกระดาษ FOR KYOCERA TASKalfa-3252ci จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/03/25623,424.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อไอศกรีมวอลล์ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ แพดเดิลป๊อป ออคโตปุส ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/03/25623,483.02สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเบเกอรี่ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ทาร์ตมะนาว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/03/25625,200.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเบเกอรี่ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ เค้กลูกตาล ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/03/25625,200.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 20 รายการ ได้แก่ ใบสะระแหน่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/03/25625,710.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ ได้แก่ กระดาษไข ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/03/25628,730.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 15 รายการ ได้แก่ แป้งต๊อกป๊อกกีแบบตัด ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/03/256214,950.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ชุด Mouse และ Kyboard Combo SlimStar C130 จำนวน 46 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/03/256219,441.90สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Leno AIO 730S-24IKBDID i7 จำนวน 31 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/03/25621,154,316.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดปฏิบัติการสำหรับควบคุมระบบกล้องโทรศัศน์วงจรปิด จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/03/25621,488,798.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ แผ่น CD-R จำนวน 50 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/02/2562401.25สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อทิชชู่กล่อง จำนวน 12 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/02/2562706.20สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำแข็งยูนิต จำนวน 43 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/02/25622,580.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ ปูอัด ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/02/25623,787.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำแข็งยูนิต จำนวน 112 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/02/25626,720.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 14 รายการ ได้แก่ พริกขี้หนูเขียว แดง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/02/25627,100.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 19 รายการ ได้แก่ กรรไกร Scoth ขนาด 8 นิ้ว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/02/25627,528.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 2 รายการ ได้แก่ เบคอน ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/02/25627,597.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ กระดูกอ่อนสับ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/02/25628,740.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 3 รายการ ได้แก่ สันในหมูทั้งเส้น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/02/256212,760.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ หอยแมงภู่นิวซีแลนด์ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/02/256212,965.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ กระดูกอ่อนสับ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/02/256214,570.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 14 รายการ ได้แก่ หน่อไม้ฝรั่ง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/02/256215,735.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ ปอเปี๊ยะกุ้งไว้หาง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/02/256217,120.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ เบคอนสไลด์ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/02/256219,634.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ นมสด 5 ลิตร ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/02/256220,048.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 28 รายการ ได้แก่ ผักสลัดรวม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/02/256221,487.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน11 รายการ ได้แก่ เบคอนสไลด์ ฯลฯ28/02/256222,090.15สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน5 รายการ ได้แก่ หน้ากาก 2 ช่อง PANA WEG6802 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/02/256226,220.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างติดตั้งระบบงานไฟฟ้า ณ ห้องประชุม 1 ชั้น M ห้องระบบโครงสร้างเทคโนโลยีสื่อสาร ห้องเรียน 1712 ห้องเรียนพื้นฐานปัญญาประดิษย์ 1,2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/02/2562232,114.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างปรับปรุงตกแต่งภายใน ณ ห้องเรียนพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ 1,2 ห้องประชุม 1 ชั้น M และห้องเก็บของชั้นล่าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/02/2562604,935.20สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 12 รายการ ได้แก่ กรรไกร Scotch ขนาด 8 นิ้ว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/02/25621,990.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแก๊ส 48 กิโลกรัม จำนวน 2 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/02/25622,470.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 10 รายการ ได้แก่ กระดาษไขมาสเตอร์อาร์ต A4 90 แกรม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/02/25623,470.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ฝักบัว-โถปัสสาวะชาย (C-303) สีขาว COTTO จำนวน 36 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/02/25628,859.60สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 8 รายการ ได้แก่ น้ำยาล้างพื้น (ลอกแวค) 20 ลิตร ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/02/256222,405.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์สำเนา RISO EZ 330 จำนวน 30 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/02/256236,915.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อข้าวหอมมะลิคัดพิเศษ จำนวน 2,600 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/02/256291,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 3 รายการ ได้แก่ แก๊ส 48 กิโลกรัม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26/02/256211,572.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อไอศกรีมวอลล์ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ แพดเดิลป๊อป ไอซี่โฟลท ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/02/25622,720.14สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ไอศกรีมวอลล์ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ แพดเดิลป๊อป ออคโตปุส ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/02/256216,957.25สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ หน้ากาก 2 ช่อง PANA WEG6802 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/02/256224,220.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ ถังขยะใส หกเหลี่ยม ขนาด 38x43.5x61 cm. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/02/256229,639.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ ได้แก่ กระดานกระจกพร้อมบอร์ดติดประกาศขนาด 9.54 ตรม. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/02/2562434,342.96สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ถุงพลาสติกร้อน ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/02/2562420.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านานครัว จำนวน 2 รายการ ได้แก่ กระดาษทิสชู่ป๊อบอัพ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/02/25624,173.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์ HP Laserjet P1102/P1102w จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/02/25625,178.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์ HP LaserJet P1102/P1102w จำนวน 3 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/02/25627,768.20สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ กะปิ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/02/256210,900.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ กะทิ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/02/256215,950.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหารแห้ง จำนวน 13 รายการ ได้แก่ น้ำตาลกรวด ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/02/256220,169.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ อกไก่หั่นสี่เหลี่ยม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/02/256223,410.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 3 รายการ ได้แก่ เครื่องแกงกระหรี่ญี่ปุ่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/02/256225,974.25สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 11 รายการ ได้แก่ ไข่ไก่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/02/256226,385.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 9 รายการ ได้แก่ ลูกชิ้นปลา ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/02/256234,675.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 11 รายการ ได้แก่ หมูแล่ทำหมูแดง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/02/256239,975.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 11 รายการ ได้แก่ เส้นเล็ก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/02/256241,795.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร RISO Comcolor GD9630 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/02/256244,940.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 3 รายการ ได้แก่ พริกแกงเหลือง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/02/25623,480.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้าง ซ่อมเครื่องอัดสำเนา ยี่ห้อ RISO รุ่น EZ330A จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/02/256241,158.62สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ ผักบุ้งไทย ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/02/25621,500.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 9 รายการ ได้แก่ เห็ดชิเมจิ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/02/25621,876.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ แผ่นสลิตคู่ (ฟิล์ม) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/02/25622,670.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ โอลซอล 22 mm. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/02/25623,460.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 3 รายการ ได้แก่ เต้าหู้ปลา ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/02/25623,852.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 9 รายการ ได้แก่ ผักบุ้งจีน ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/02/25624,490.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ แครอท ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/02/25625,120.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ หมูหั่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/02/25625,295.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ก๊อกน้ำ ซันวา จำนวน 36 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/02/25625,392.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 22 รายการ ได้แก่ แครอท ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/02/25626,090.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ เฟรนฟราย ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/02/25626,254.15สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 15 รายการ ได้แก่ ลูกชิ้นกุ้ง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/02/25626,525.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ หมูบดละเอียด ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/02/25627,040.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 12 รายการ ได้แก่ ผักกาดหอม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/02/25627,239.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ ผักกาดขาว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/02/25628,235.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ สะโพกไก่หั่นสี่เหลี่ยม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/02/25628,875.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ เห็ดแชมปิญองสไลด์ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/02/25629,670.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ โคนปีกไก่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/02/256211,400.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 3 รายการ ได้แก่ เครื่องแกงกระหรี่ญี่ปุ่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/02/256211,898.40สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ มักกะโรนีข้องอ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/02/256214,086.55สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 16 รายการ ได้แก่ เนื้อสันใน ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/02/256214,195.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 34 รายการ ได้แก่ ผักชีฝรั่ง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/02/256214,363.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ วิวซอสเซส ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/02/256214,575.54สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ อกไก่หั่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/02/256215,950.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ไก่จ๊อ จำนวน 100 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/02/256218,190.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 11 รายการ ได้แก่ หมูบดละเอียด ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/02/256250,640.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ แก๊ส 15 กิโลกรัม จำนวน 3 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18/02/25621,134.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 17 รายการ ได้แก่ ลวดอลูมิเนียม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18/02/25625,960.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 46 รายการ ได้แก่ ลวดเย็บกระดาษ Max No.10-1M ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18/02/256214,310.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร Ricoh รุ่น MP4002 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18/02/256214,980.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ ตัวยึดท่อ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/02/25621,134.20สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ด้ามไม้รีดน้ำ ยาว 1.50 M. จำนวน 12 อัน15/02/25621,540.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ขัดซื้อ วัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ HP 79a Black Toner Cartridge CE279A ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/02/256213,526.94สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ HP LASERJET 26A BLACK ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/02/256213,913.21สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อไอศกรีมวอลล์ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ แพดเดิลป๊อป มาร์ชเมลโล่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15/02/256214,666.06สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ Epson Black ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/02/2562770.40สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถ่าน Panasonic Alkaline AA จำนวน 2 กล่อง และ ถ่าน Panasonic Alkaline AAA จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/02/25622,568.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ หัวแลนตัวผู้ CAT6 จำนวน 100 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/02/25624,066.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหน้ากากกันฝุ่น จำนวน 40 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/02/25624,400.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ เอียเล้ง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/02/25625,145.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ ได้แก่ น้ำยาล้างจาน ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/02/25627,853.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 2 รายการ ได้แก่ เกี้ยมฉ่าย ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/02/256210,850.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ ได้แก่ แก๊ส 48 กิโลกรัม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/02/256211,392.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ เค้กกล้วยหอม จำนวน 1,200 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/02/256212,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออกไก่หั่น จำนวน 120 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/02/256212,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ บะหมี่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/02/256213,760.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหารแห้ง จำนวน 11 รายการ ได้แก่ แป้งทอดกรอบ ฯลฯ โดยวิธีเฉพะเจาะจง14/02/256216,788.30สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 3 รายการ ได้แก่ กะทิ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/02/256216,850.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเค้กฝอยทอง จำนวน 1,800 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/02/256218,000.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ พริกแกงส้ม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/02/256224,225.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 3 รายการ ได้แก่ น้ำจิ้มไก่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/02/256229,681.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมูแดง จำนวน 120 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/02/256251,360.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ สะโพกไก่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/02/256254,200.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 2 รายการ ได้แก่ กุ้งสดแกะ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/02/256257,100.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ มะพร้าวขูดขาว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14/02/25621,025.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ สับปะรดภูเก็ตขนาดใหญ่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/02/2562310.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ Diffraction Slide (แบบจำลองสไลด์การเลี้ยวเบน) จำนวน 3 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/02/25622,311.20สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 13 รายการ ได้แก่ แป้งขนมปังตราหงส์ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/02/25622,455.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ผักกวางตุ้ง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/02/25622,600.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ผักคะน้าเล็ก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/02/25622,900.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ Diffraction Slide (แบบจำลองสไลด์การเลี้ยวเบน) จำนวน 3 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/02/25625,071.80สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ แลคเกอร์เงา TOA จำนวน 6 แกลลอน และ แลคเกอร์ด้าน TOA จำนวน 2 แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/02/25625,157.40สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ กะหล่ำปลี ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/02/25625,335.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ 21 รายการ ได้แก่ ไม้ไอติมขาว ขนาด 150 มม. ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/02/25626,176.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 7 รายการ ได้แก่ ผักกวางตุ้ง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/02/25628,510.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 9 รายการ ได้แก่ แปรงทาสี 3 นิ้ว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/02/256213,965.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 16 รายการ ได้แก่ น้ำแอ๊ปเปิ้ล ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/02/256217,389.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ บล็อคโคลี่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/02/2562975.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 8 รายการ ได้แก่ มะพร้าวขูดขาว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/02/25622,256.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแท่นชาร์จแบตเตอรี่กล้อง Canon LP-E6 ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/02/25623,156.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ PC-30 ปลั๊กพ่วง 6 ช่อง 3 เมตร ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/02/25624,408.40สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 7 รายการ ได้แก่ ขวดน้ำ 1 ลิตร ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/02/25624,590.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ หลอดไฟ LED BLUB 9W ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/02/256211,520.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ Ricoh Prit Cartridge Black ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/02/256212,604.60สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์เครื่องพิมพ์สำเนา Kyocera Toner TK-8339 "K" ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/02/256215,033.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 7 รายการ ได้แก่ ปากกาเจลสีน้ำเงิน ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/02/25621,650.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อปลั๊กแปลง 4in1, 1USB 1A จำนวน 5 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05/02/25621,872.50สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ ได้แก่ ยางรัด วงเล็ก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05/02/25623,060.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ หอมใหญ่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05/02/25623,710.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ ได้แก่ กระดาษไข ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05/02/25624,098.10สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อไอศกรีมวอลล์ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ แพดเดิลป๊อปแท่ง แตงโม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05/02/256214,025.67สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 14 รายการ ได้แกา ผักกาดขาว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05/02/256214,895.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 10 รายการ ได้แก่ ขนมจีน ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05/02/256218,560.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ ปอเปียะกุ้ง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05/02/256225,455.30สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 9 รายการ ได้แก่ ซี่โครงหมูอ่อนสับ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05/02/256231,200.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ ไข่ไก่ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05/02/256250,600.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 7 รายการ ได้แก่ มักกะโรนีข้องอ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05/02/256264,178.60สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ TRANE รุ่น ILLUSIONS ขนาด 36,000 BTU จำนวน 2 เครื่อง และขนาด 60,000 BTU จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05/02/2562214,874.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้า ห้องงานระบบโครงสร้างเทคโนโลยีสื่อสาร, ห้องประชุม 1 ชั้น M, ห้องเรียน 1712 ชั้น 7 , ห้องเรียนพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ 1 และ 2 ชั้นดาดฟ้า อาคารวิทยวิโรฒ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05/02/2562357,594.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ ได้แก่ เกียงผัดอาหาร ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/02/25621,250.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ ได้แก่ กล่องข้าว 1 ช่อง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/02/25621,265.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหารแห้ง จำนวน 3 รายการ ได้แก่ กระเทียมปอก ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/02/25622,800.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ ได้แก่ แก๊ส 48 กิโลกรัม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/02/25623,226.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 2 รายการ ได้แก่ เอียเล้ง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/02/25623,475.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ปากกาไซน์เพน Pentel หัวพู่กัน สีดำ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/02/25624,530.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำยาล้างจาน จำนวน 4 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/02/25625,007.60สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 3 รายการ ได้แก่ เบคอนสไลด์ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/02/25626,339.75สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 10 รายการ ได้แก่ หัวไชเท้า ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/02/256210,555.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 3 รายการ ได้แก่ แก๊ส 48 กิโลกรัม ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/02/256211,572.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ ปูอัด ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/02/256213,508.75สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ หมูสันใน ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/02/256213,700.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 16 รายการ ได้แก่ หน่อไม้ฝรั่ง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/02/256215,945.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ผักบุ้งจีน ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/02/256216,490.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 2 รายการ ได้แก่ มันฝรั่งพันกุ้ง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/02/256216,692.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหารแห้ง จำนวน 12 รายการ ได้แก่ น้ำเขียวเฮลซ์บลูบอล ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/02/256218,719.65สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 32 รายการ ได้แก่ พริกขี้หนูเขียวแดง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/02/256221,175.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/02/256226,910.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 8 รายการ ได้แก่ เอียเล้ง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/02/256293,865.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ปลาดอรี่หั่น ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/02/256295,900.00สิ้นสุดดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ วัสดุอาหาร จำนวน 2 รายการ ได้แก่ เป็ดย่าง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/02/256299,724.00สิ้นสุดดำเนินการ