ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องวันที่ประกาศงบประมาณโครงการ(บาท)สถานะโครงการ
เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ชื่อโครงการจัดจ้างทำประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 256219/04/2562763,800.00สิ้นสุดดำเนินการ