โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

เรื่องวันที่ประกาศงบประมาณโครงการ(บาท)สถานะโครงการ
ประกาศประกวดราคาจัดจ้างทำประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 256210/05/2562763,800.00สิ้นสุดดำเนินการ