เวลาเปิดทำการ

ศูนย์การวิจัยและการพัฒนาวิชาชีพ เปิดทำการตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น.

ทั้งนี้สามารถโทรติดต่อสอบถามฝ่ายวิจัยและนิเทศ 02-260-9986-8 ต่อ 182, 184