ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

 

 

 

นิทรรศการแนะนำวิชาเอก จัดโดยนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วิชาเอกนันทนาการและภาษาเพื่อการท่องเที่ยว ในงานประชุมชี้แจงเรื่องการเรียนของนักเรียนที่จะศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563