ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัมนาศักยภาพยุวมัคคุเทศก์

        นักเรียนวิชาเอกนันทนาการและภาษาเพื่อการท่องเที่ยว เข้าร่วมโครงการพัมนาศักยภาพยุวมัคคุเทศก์ ในวันที่ ๒๐-๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น ของนักเรียนโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของมัคคุเทศก์และให้บริการวิชาการแก่ชุมชนได้อย่างมีคุณภาพ