ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ณ พุทธมณฑล สาย 4

 

หัวหน้างานรักษาดินแดน โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

 

ร่วมกับโรงเรียนรักษาดินแดน