ข่าวประชาสัมพันธ์

ช่องทางติดตามข่าวสาร

สามารถติดตามข่าวสารของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้ทาง fackbook: SCi PSM

ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา