ประชาสัมพันธ์

ผลการเเข่งขันประกวดวีดีโอ STOP MOTION ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

เนื่องในวันวิทยาศาสตร์เเห่งชาติ 18 สิงหาคม 2562 ได้เเก่ทีมของ

นางสาวสิรนรินทร์ ศิรธนานนท์

นางสาวนันทนัช รัตนราช

นางสาวกัลยกร จันทรัตน์

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เอกทัศนิศิลป์ แอนิเมชั่น เเละออกเเบบ

 

กำหนดการสอบ O-NET, GAT/PAT เเละ 9 วิชาสามัญ

รายละเอียดเพิ่มเติม>>>https://www.admissionpremium.com/content/5034

ที่มา: เพจ Admission Premium

ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา