กิจกรรม

มหกรรมวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีเเห่งชาติ 2562-รายละเอียดเพิ่มเติม

กิจกรรม Innovedex x Debsirin School “Starting a Spark”รายละเอียดเพิ่มเติม

ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ที่ James Hargest College-รายละเอียดเพิ่มเติม

อาจารย์เเละนักเรียนเข้าร่วมงาน  THE 10th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ETHICAL USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCEรายละเอียดเพิ่มเติม

อาจารย์เเละนักเรียนเข้าร่วมงาน 2019 Asia- Pacific Forum for Science Talented ที่ไต้หวัน-รายละเอียดเพิ่มเติม