ข่าวสาร

เรื่องประกาศวันที่
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์สาธิต (ฟิสิกส์) 1 อัตรา
>>ดาวน์โหลดใบสมัคร<<
03 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ประกาศรับสมัครพนักงานของโรงเรียน ตำแหน่ง อาจารย์สาธิต (เกษตรกรรม)8 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ประกาศรับสมัครพนักงานของโรงเรียน ตำแหน่ง อาจารย์สาธิต (วิทยาศาสตร์)27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ตำแหน่ง อาจารย์สาธิต (วิทยาศาสตร์)14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ประกาศรับสมัครเป็นพนักงานของโรงเรียน ตำแหน่ง พนักงานโภชนาการ27 เมษายน พ.ศ. 2563
ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นพนักงานของโรงเรียน ตำแหน่ง อาจารย์สาธิต(ภาษาฝรั่งเศส)16 มีนาคม พ.ศ. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ตำแหน่ง อาจารย์สาธิต (ภาษาอังกฤษ)11 มีนาคม พ.ศ. 2563
ประกาศรับอาจารย์สอนวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาตะวันตก) 3 อัตรา 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ประกาศรับอาจารย์สอนวิชาภาษาต่างประเทศ(ภาษาฝรั่งเศส) 1 อัตรา8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562