ข่าวสาร

เรื่องประกาศวันที่
ประกาศรับอาจารย์สอนวิชาภาษาต่างประเทศ(ภาษาฝรั่งเศส) 1 อัตรา8 พฤษภาคม 2562
ประกาศผลสอบคัดเลือกตำแหน่ง อาจารย์สาธิต (ฟิสิกส์)29 เมษายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ตำแหน่ง อาจารย์สาธิต (ฟิสิกส์)26 เมษายน 2562
ประกาศผลสอบตำแหน่งอาจารย์สาธิต (ภาษาไทย)26 เมษายน 2562
ประกาศผลสอบตำแหน่งอาจารย์สาธิต (คณิตศาสตร์)26 เมษายน 2562
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง อาจารย์สาธิต (ฝรั่งเศส)24 เมษายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งอาจารย์สาธิต (ภาษาไทย)17 เมษายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งอาจารย์สาธิต (คณิตศาสตร์)17 เมษายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งอาจารย์สาธิต (ฟิสิกส์)17 เมษายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งอาจารย์สาธิต (ฝรั่งเศส)17 เมษายน 2562
ประกาศรับสมัครอาจารย์ศูนย์ภาษาต่างประเทศของโรงเรียน 2 อัตรา29 มีนาคม 2562
ประกาศรับอาจารย์สอนวิชาภาษาต่างประเทศ(ภาษาฝรั่งเศส) 1 อัตรา28 มีนาคม 2562
ประกาศรับสมัครอาจารย์สอนภาษาไทย 1 อัตรา22 มีนาคม 2562
ประกาศรับอาจารย์สอนวิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์) 2 อัตรา22 มีนาคม 2562
ประกาศรับอาจารย์สอนวิชาคณิตศาสตร์ 2 อัตรา22 มีนาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสอบอาจารย์คณิตศาสตร์22 มีนาคม 2562