ข่าวสาร

เรื่องประกาศวันที่
ประกาศรับอาจารย์สาธิต สอน วิชาคอมพิวเตอร์(เอกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย) 1 อัตรา08 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ตำแหน่ง อาจารย์สาธิต (วิทยาศาสตร์)14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ประกาศรับสมัครเป็นพนักงานของโรงเรียน ตำแหน่ง พนักงานโภชนาการ27 เมษายน พ.ศ. 2563
ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นพนักงานของโรงเรียน ตำแหน่ง อาจารย์สาธิต(ภาษาฝรั่งเศส)16 มีนาคม พ.ศ. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ตำแหน่ง อาจารย์สาธิต (ภาษาอังกฤษ)11 มีนาคม พ.ศ. 2563
ประกาศรับอาจารย์สอนวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาตะวันตก) 3 อัตรา 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ประกาศรับอาจารย์สอนวิชาภาษาต่างประเทศ(ภาษาฝรั่งเศส) 1 อัตรา8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562