ผลการแข่งขันการตอบปัญหาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 10 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม พ.ศ.2563 โดยกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน 3 ทีม

ทีมที่ 1
– ด.ช.มิ่งมงคล พินิจวิชา ม.3(1)
– ด.ญ.ภัทราภา มูลศิลป์ ม.2(5)
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โล่รางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 2,000 บาท
ทีมที่ 2
– ด.ช.ศุภฤกษ์ กอธงชัย ม.3(5)
– ด.ญ.ฉันทิสา ทองด้วง ม.3(1)
ได้รับรางวัลชมเชย อันดับ 1 เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 1,000 บาท
ทีมที่ 3
– ด.ญ.ปวรัตน์ ชวณิชย์ ม.3(1)
– น.ส.เปรมปวีณ์ ตรีวิจิตรไพศาล ม.3(1)
ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุม คือ อ.ชยกร ชุ่มมงคล และ อ.ชยพร พันทอง

previous arrow
next arrow
Slider

94total visits,1visits today