โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ได้เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย

โดยมีนักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขัน

นายเคน ลิ้มเจริญ และนางสาวแพร เอกอุดมพงศ์ นักเรียนวิชาเอกภาษา ฝรั่งเศส และอาจารย์ผู้ควบคุม คือ อาจารย์ชยพร พันทอง

previous arrow
next arrow
Slider

133total visits,1visits today