วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้พานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหารัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
…นักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหารัฐศาสตร์…
1.นายเรืองฤทธิ์ จันทร์อุดม
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วิชาเอกภาษาจีน)
2.นายสิรภพ พิทยาภา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 (วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส)

… อาจารย์ผู้รับผิดชอบพานักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน …
อาจารย์เบญจลักษ์ พงศ์พัชรศักดิ์

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

198total visits,1visits today