วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ได้พานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวันมาตรฐานโลก ปี 2562 ณ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

😍😍นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 😍😍
โดยนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน คือ
– นายภูเนตร พิทักษ์อำนวย
– นายโกสินทร์ ศรีประเสริฐ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 2

อาจารย์ผู้ควบคุม
อาจารย์ชยกร ชุ่มมงคล และ อาจารย์ชยพร พันทอง

previous arrow
next arrow
Slider

104total visits,1visits today