ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา ในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562
 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
1) ด.ช.มิ่งมงคล พินิจวิชา ได้คะแนน 75 คะแนน จัดอยู่ในอันดับที่ 2 ในรอบเจียระไนเพชร ผ่านเข้าแข่งขันในรอบเพชรยอดมงกุฎ และได้รับเกียรติบัตรรางวัลชมเชย พร้อมทุนการศึกษา ในรอบเพชรยอดมงกุฎ
2) ด.ช.ศุภฤกษ์ กอธงชัย ได้คะแนน 54 คะแนน ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
3) ด.ญ.ภัทราภา มูลศิลป์ ได้คะแนน 52 คะแนน ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
1) นายจิรสิน ถิ่นบาง ได้คะแนน 69 คะแนน จัดอยู่ในอันดับที่ 37 ได้รับเกียรติบัตรชมเชยในรอบเจียระไนเพชร พร้อมทุนการศึกษา
2) นายภีมพิรัชย์ นิยมเกียรติกุล ได้คะแนน 63 คะแนน จัดอยู่ในอันดับที่ 99 ได้รับเกียรติบัตรคะแนนผ่านเกณฑ์ พร้อมทุนการศึกษา
3) นายณณน จึงประเสริฐ ได้คะแนน 52 คะแนน ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุม คือ อาจารย์ชยกร ชุ่มมงคล, อาจารย์สุฑามาศ แก้วบางพูด, อาจารย์ภรมนัส ชั้นกลาง และอาจารย์ชยพร พันทอง

 

 

previous arrow
next arrow
Slider

169total visits,1visits today