ขอแสดงความยินดีกับ

😍 ด.ญ.ฉันทิสา ทองด้วง ม.3/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม เพชรยอดมงกุฎ
😍 ด.ช.ศุภฤกษ์ กอธงชัย ม. 3/5 ได้รับรางวัลชมเชย 
😍 ด.ญ.ปวรัตน์ ชวณิชย์ ม.3/1 ได้ผ่านเกณฑ์

โดยมีอาจารย์ผู้ดูแลและสอน คือ
อ.สุกัญญา จันทโภโต อ.โชติกา ปัทมาภรณ์ อ.ชยพร พันทอง

previous arrow
next arrow
Slider

106total visits,1visits today