กลุ่มสาระสังคมฯนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางมนุษยวิทยา ณ ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธร

หัวข้อ อาเซียนในมิติวัฒนธรรม

ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

 


102total visits,1visits today