Social camp อยุธยา-ลพบุรี ปีการศึกษา 2561

เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยผ่านการสัมผัสจากสถานที่จริง

2 วัน 1 คืน ณ จังหวัดอยุธยาและลพบุรี

63total visits,2visits today