ผลการแข่งขันโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) ได้รับรางวัล ชมเชย

พร้อมโล่รางวัลและเงินรางวัล 3000 บาท

นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
1) นายเรืองฤทธิ์ จันทร์อุดม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาเอกภาษาจีน
2) น.ส.ปัทมพร วงศ์กิจจาเลิศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 วิชาเอกคณิตศาสตร์
3)น.ส.พิรัลรัตน์ วิริยะเกรียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 วิชาเอกทัศนศิลป์

โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุมทีม 1) อาจารย์เบญจลักษ์ พงศ์พัชรศักดิ์ 2) อาจารย์วรรณอนงค์ ชุมคง

previous arrow
next arrow
Slider

200total visits,1visits today