เก่งมากกก ได้ที่1 รอบแรก คะแนนดีมากก
นายจิรสิน ถิ่นบาง ม.6 เอกฝรั่งเศสและ
นายภูมิรพี บูรณะสมทบ ม.4 เอกวิทยาศาสตร์ 2

เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางมานุษยวิทยา ระดับชาติ “อาเซียน ในมิติวัฒนธรรม” ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) วันที่ 21-22 กันยายน 2562
ผลการแข่งขัน ได้คะแนนสูงสุด อันดับ 1 ประเภททีมและคะแนนสูงสุดเป็นอันดับ 2 ระดับบุคคล ได้แก่นายจิรสิน ถิ่นบาง ม.6 เอกฝรั่งเศส
ขอขอบคุณ
อาจารย์ผู้ดูแล อาจารย์ภรณ์มนัส ชั้นกลาง อาจารย์ชยพร พันทอง อาจารย์ชยกร ชุ่มมงคล

 

previous arrow
next arrow
Slider
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ด.ญ.ปวรัตน์  ชวณิชย์
ด.ญ.ฉันทิสา  ทองด้วง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
previous arrow
next arrow
Slider

150total visits,1visits today